Libra Hall

Quản trị viên

17 Tháng Tám 2017

Không có phản hồi

Phòng hội nghị nhỏ với sức chứa 150 khách là sự lựa chọn cho các đoàn khách MICE kết hợp du lịch, hội thảo.

Hệ thống máy chiếu và âm thanh hiện đại mang đến cho khách hàng những trãi nghiệm tuyệt vời nhất.